Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 161-174
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
monika.wesolowska@umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
jrodzos@tlen.pl