Scenariusze rozwoju starzejących się wsi

Studia Obszarów Wiejskich (2020)
Tom 57
Strony: 115-125
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Osiedla wiejskie podlegają zmianom pod wpływem różnych czynników. Jednym z tych czynników jest zmiana struktur ludności i postępujący proces starzenia się ludności wiejskiej. Rosnący udział starszych mieszkańców jest zjawiskiem bezprecedensowym. Autorka zbadała i oceniła zmiany struktur demograficznych na poziomie miejscowości statystycznych w Polsce w latach 1960‑2011. Dokonała próby wskazania możliwych scenariuszy rozwoju dla wsi starzejących się demograficznie.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
monika.wesolowska@umcs.lublin.pl