Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 49 - Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 109-120
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
monika.wesolowska@umcs.lublin.pl