Władysława STOLA
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55