Konrad BURDYKA
Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa burdykak@is.uw.edu.pl