Obraz wsi i rolnictwa w polskich i angielskich podręcznikach do geografii

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 169-179
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule podjęto problem prezentacji wsi i rolnictwa w podręcznikach szkolnych do geografii w dwóch krajach – Polsce i Anglii, które różnią zarówno główne założenia kształcenia geograficznego, jak i charakter oraz problematyka prac naukowych poświęconych obszarom wiejskim. To co łączy obydwa kraje, to fakt, iż zarówno w Polsce, jak i w Anglii obowiązkowa nauka geografii trwa zaledwie cztery lata i tylko w tym czasie doświadczenia szkolne są dla uczniów pewnym nośnikiem informacji na temat charakteru tej dyscypliny i przedmiotu jej badań. Analizowane w artykule podręczniki szkolne potraktowano jako przestrzenie reprezentacji środowiska geograficznego, które zgodnie z koncepcją H. Lefebvre (1974, 1991), podobnie jak inne media, pośrednio kształtują u odbiorców określone reprezentacje przestrzeni. Porównanie charakteru i treści dotyczących wsi i rolnictwa w podręcznikach do geografii w Polsce i w Anglii potwierdziło niedoskonałości polskiej edukacji geograficznej, która nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie stwarza dyscyplina, a stosowane rozwiązania nie podążają za dorobkiem geografii jako dyscypliny naukowej.

University of Lodz
Department of Regional and Social Geography
ul. Kopcińskiego 31, 90–142 Łódź
georeg@geo.uni.lodz.pl