Hubert KRYSZK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej 10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15 hubert.kryszk@uwm.edu.pl