Czesław ADAMIAK
Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9 czeslaw@doktorant.umk.pl