Agnieszka WILKANIEC
Poznań University of Life Sciences Departament of Horticulture and Landscape Architecture H. Dąbrowskiego 159, 60–594 Poznań ktzagawi@up.poznan.pl