Konflikty społeczno-przestrzenne związane z rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w ujęciu funkcjonalnym i społecznym

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 109-120
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Konflikty społeczno-przestrzenne towarzyszące rozwojowi infrastruktury na obszarach wiejskich (konflikty infrastrukturalne) nie są zjawiskiem nowym, lecz w nadchodzących latach, wraz z realizacją celów postawionych w dokumentach strategicznych dotyczących obszarów wiejskich, należy spodziewać się ich nasilenia. W obliczu nielicznych opracowań podejmujących wprost tę problematykę, podstawowym celem artykułu jest próba przedstawienie istoty konfliktów infrastrukturalnych na obszarach wiejskich w kontekście dwóch podejść interpretacyjnych: funkcjonalnego i społecznego. Celem takiego ujęcia nie jest kompleksowa analiza zjawiska, a jedynie szkic problemu stanowiący przyczynek do dalszej refleksji.

University of Lodz
Department of Regional and Social Geography
ul. Kopcińskiego 31, 90–142 Łódź
georeg@geo.uni.lodz.pl