Tradycyjne media (prasa, radio, telewizja) jako źródła wiedzy rolniczej

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 273-291
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem opracowania jest ocena roli mediów tradycyjnych (prasy, radia i telewizji) w przekazywaniu wiedzy rolniczej. Współczesne media scharakteryzowano na tle historii ich rozwoju na ziemiach polskich od końca XIX w. Na podstawie badań własnych i zebranych opracowań przedstawiono zakres i tematykę czasopism oraz audycji radiowych i telewizyjnych funkcjonujących na rynku w latach 2010-2012.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
b.solon@twarda.pan.pl