Wybrane uwarunkowania aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 155-168
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule podjęto problem uwarunkowań aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Zwrócono uwagę na:

  1. zróżnicowanie potencjału województw związane z inwestycjami na rzecz rozwoju turystyki, finansowanymi ze środków regionalnych programów operacyjnych,
  2. kapitał społeczny, jakim dysponują te organizacje.

W badaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowano także kwestionariusze ankiet wypełnione przez członków, partnerów lokalnych grup działania oraz dokumentację poświęconą realizowanym przez nie projektom współpracy. Wykazano, iż nie wszystkie lokalne grupy działania mogą w ten sam sposób przyczynić się do rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Aktywność w tym zakresie może im ułatwiać potencjał przyrodniczo-kulturowy województwa, na obszarze którego ulokowane jest partnerstwo, wysokość środków przeznaczanych na rozwój turystyki z regionalnych programów operacyjnych oraz pozostający w ich dyspozycji kapitał społeczny. Od zaufania, norm i wartości podzielanych przez członków (partnerów) tych organizacji zależy jakość ich współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Wymiar kapitału społecznego, jakim dysponują (pomostowy lub wiążący) jest w tym przypadku ważniejszy od jego poziomu.

Uniwersytet Łódzki
Katedra Socjologii Wsi i Miasta
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź
katarzyna.zajda@uni.lodz.pl