Piotr EBERHARDT
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 p.ebe@twarda.pan.pl