Andrzej MISZCZUK
Zaktad Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej al. Kraśnicka 2c d, 20-718 Lublin andmisz@konto.pl