Wioletta KAMIŃSKA
Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 25-412 Kielce, ul. Świętokrzyska 5 wioletta.kaminska@pu.kielce.pl