Krystian HEFFNER
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice heffner@ue.katowice.pl