Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego)

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 37 - Wiejskie obszary funkcjonalne
Strony: 51-70
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł dotyczy obszaru gminy miejsko-wiejskiej Rzgów sąsiadującej od południa z granicami Łodzi. Celem badań było wykorzystanie koncepcji „funkcji miejsca” i jej doprecyzowanie empiryczne w badaniach specyficznego wielofunkcyjnego obszaru wiejskiego, położonego w strefie podmiejskiej dużego miasta. Wyprowadzone wnioski odnoszą się zarówno do samego przedmiotu badania (gminy), jak i mają wymiar teoretyczny.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
heffner@ue.katowice.pl

Politechnika Opolska
Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
b.klemens@po.opole.pl