Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014–2020 – wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 83-96
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule przedstawiono źródła finansowania struktur klastrowych w kontekście propozycji podziału środków europejskich w Polsce na okres 2014–2020. Wskazano także możliwości, uwarunkowania i ograniczenia wsparcia dla inicjatyw klastrowych związane z nowymi celami polityki spójności UE. Celem artykułu jest ocena potencjalnych kierunków wsparcia dla klastrów funkcjonujących na obszarach wiejskich oraz wskazanie możliwych skutków nowej formuły finansowania klastrów dla struktur działających na wsi.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
heffner@ue.katowice.pl

Politechnika Opolska
Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
b.klemens@po.opole.pl