Tomasz KOMORNICKI
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 t.komorn@twarda.pan.pl