Dominika STUDZIŃSKA
Uniwersytet Gdański Katedra Geografii Ekonomicznej ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk geods@univ.gda.pl