Przestrzenne zróżnicowanie struktury demograficznej na obszarach wiejskich w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 34 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
Strony: 57-70
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
przemysław.tomczak@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
stanislawa.gorecka@uni.wroc.pl