Danuta WALKIEWICZ
Uniwersytet Łódzki Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej 90-142 Łódz, ul. Kopcinskiego 31 danuta.walkiewicz@widzew.net