Dobre praktyki zagospodarowania przestrzeni wiejskiej na przykładzie laureatów konkursu „Przyjazna wieś”

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 247-263
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a
501505@doktorant.umk.pl
Zespół Rozwoju Wsi
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
j.krzyzaniak@fapa.org.pl