Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 227-242
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
renatam@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
pl. Łódzki 3, 10-719 Olsztyn
arek.bieniek@uwm.edu.pl