Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 44 - Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi
Strony: 7-19
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Zasoby lokalne to elementy potencjału wewnętrznego określonego obszaru stwarzające możliwości generowania nowych impulsów rozwojowych i kształtowania nowych produktów lokalnych. Wśród zasobów można wyróżnić: wytwarzane produkty materialne, usługi, umiejętności lub wiedzę, lokalne zachowania i zwyczaje, surowce i bogactwa naturalne oraz wydarzenia i miejsca historyczne. Celem tego opracowania jest identyfikacja zasobów lokalnych w woj. lubelskim i przedstawienie przykładów ich wykorzystania do budowy nowych produktów regionalnych, które mogą kształtować przewagę konkurencyjną Lubelszczyzny. W opracowaniu wykorzystano rezultaty badania Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
jbanski@twarda.pan.pl