Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych

Studia Obszarów Wiejskich (2009)
Tom 16 - Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
Strony: 79-96
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
jbanski@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
m.mazur@twarda.pan.pl