Land Use Change and Land Use Functions – Case Studies

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 32 - European land use patterns
Strony: 169-234
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
jbanski@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
konrad@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
mferenc@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
m.mazur@twarda.pan.pl