Nowy paradygmat w rozwoju wiejskiej infrastruktury. Studium przypadku konkursu projektów Przyjazna wieś

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 109-120
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Konkurs Przyjazna wieś jest interesującym przypadkiem, na bazie którego można określić i zinterpretować współczesne potrzeby rozwoju społeczności lokalnych. Stanowi on przegląd ciekawych projektów, które powstają w wyniku aktywności samorządu lokalnego, przy zaangażowaniu lokalnych liderów i skupionych wokół nich grup działaczy. W wielu przypadkach, choć ich geneza wiąże się z potencjałem wewnętrznym, zakres oddziaływania inwestycji (rzeczywisty i symboliczny) wykracza poza miejsca ich lokalizacji (gminy). Wpisuje się to w interpretacje współczesnych procesów odnowy wsi w kategoriach rozwoju neoendogennego. Projekty oceniane są w aspektach odnoszących się do kategorii oddziaływania i wykorzystania, wpisania go w kontekst lokalny i ponadlokalny, roli w integracji funkcjonalnej i społecznej. Reasumując, określa się stopień jego złożoności względem różnych elementów budujących społeczne i materialne korelaty środowiska osadniczego. Interesujące jest również zróżnicowanie nowej infrastruktury wsi w odniesieniu do kontekstów współczesnych przemian, gdzie wyraźnie zaznacza się napięcie pomiędzy priorytetami rozwojowym, które można opisać w kategoriach opozycji „pamięć i tożsamość” versus „tu i teraz”. Obydwa konteksty tworzą komplementarny model rozwoju wsi. Ważne jest ich równoważenie, aby mogły tworzyć społeczną świadomość obejmującą zarówno historyczny sens istnienia, jak i ekonomiczne podstawy funkcjonowania.

Uniwersytet Łódzki
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl