Perspektywy rozwoju innowacyjnych funkcji pomorskich wsi

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 54
Strony: 7-24
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Podstawowym warunkiem rozwoju wsi jest wzrost ich różnorodności, przede wszystkim poprzez wzbogacanie struktury funkcji społeczno-gospodarczych. Wraz z postępującymi procesami rozwojowymi na obszarach wiejskich ujawnia się i wzmacnia znaczenie różnorodnych funkcji dotychczas nieakcentowanych. Zakres przestrzenny badań obejmował województwo pomorskie. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie perspektyw rozwoju innowacyjnych funkcji pomorskich wsi, a także zdefiniowanie zmian zachodzących w poszczególnych funkcjach obszarów wiejskich i relacji między nimi, z uwzględnieniem przede wszystkim funkcji produkcyjnej, gdyż rolnictwo pozostaje nadal kluczową funkcją obszarów wiejskich regionu pomorskiego. W artykule zobrazowano klasyfikacje funkcji wsi i rolnictwa w oparciu o różnorodne kryteria. Podkreślono znaczącą rolę pojawiających się nowych funkcji na wsiach badanego terenu, często innowacyjnych i perspektywicznych, wywierających wpływ na dalszy rozwój obszarów wiejskich Pomorza

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27
gabrielaczapiewska@poczta.onet.pl