Problemy nieformalnych opiekunów seniorów w rodzinie – kwestia ważna czy mało ważna? Rozważania niearbitralne

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 153-164
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule przedstawiono wybrane problemy nieformalnych opiekunów osób starszych w rodzinie z terenów wiejskich1 . Oszacowano ekonomiczny wymiar ich nieodpłatnej pracy. Przedstawiono strukturę opiekunów seniorów w rodzinach pod względem wieku, poziomu edukacji, stanu cywilnego, a także sektora zatrudnienia pracujących i rodzaju zajęć niezatrudnionych osób. Dane dotyczące wsi zestawiano z danymi charakteryzującymi sytuację w miastach. Na podstawie przeglądu literatury z zakresu gerontologii, pielęgniarstwa i zdrowia publicznego określono zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z podjęciem roli opiekuna osób „u schyłku życia”. Stwierdzono, że wiedza teoretyczna z zakresu CSS (Caregiver Stress Syndrome) – do polskojęzycznych publikacji specjalistycznych trafiająca w ostatnich pięciu latach – nie znajduje odzwierciedlenia w praktycznych działaniach na rzecz wsparcia potrzeb nieformalnych opiekunów seniorów w rodzinach. Uwaga publiczna skupia się na seniorach, pozostawiając osoby, które sprawują nad nimi pieczę w swoistym kręgu wykluczenia.

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych
ul. Luboszycka 7, 45–036 Opole
w.musialik@po.opole.pl