Roman Kulikowski

Studia Obszarów Wiejskich (2020)
Tom 57
Strony: 5-10
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W dniu 15 sierpnia 2018 r. zmarł dr hab. Roman Kulikowski (ur. 23 kwietnia 1939 r. w Łomnicy, gm. Wodynie, pow. siedlecki). Należał do grona najważniejszych badaczy w zakresie geografii rolnictwa w Polsce.
W latach 1946-1953 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie, a następnie w latach 1953-1957 pobierał naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W autoreferacie swojej habilitacji tak określił fundamenty własnych zainteresowań badawczych: „Moje wiejskie pochodzenie było przyczyną tego, że już w czasie studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1958-1963 interesowałem się geograficzną problematyką wsi i rolnictwa. Duży wpływ na początki mojej kariery zawodowej miały zwłaszcza seminaria i wykłady prowadzone przez wybitnego przedstawiciela polskiej i światowej geografii ekonomicznej prof. dr hab. Jerzego Kostrowickiego, twórcę polskiej szkoły geografii rolnictwa.”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
konrad@twarda.pan.pl