Rozwój lokalny kierowany przez społeczność a jakość życia na obszarach wiejskich wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 97-108
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł stanowi próbę analizy nowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, którego jak dotychczas jednym z najistotniejszych celów jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja tego podejścia skupia się wokół społeczności lokalnych, które należy traktować jako świadomy podmiot rozwoju, wobec którego koncepcja zrównoważonego rozwoju wyraźnie nakreśla podstawowe założenia i definicję jakości życia, zarówno w podejściu obiektywnym, jak i subiektywnym. Wyniki analizy mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) na obszarach wiejskich.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90–214 Łódź
zarycta@wp.pl