Ocena kontinuum miejsko-wiejskiego obszarów metropolitalnych Polski metodą potencjału społeczno-gospodarczego

Studia Obszarów Wiejskich (2008)
Tom 13 - Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
Strony: 11-36
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
falk@umk.pl

Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
pawbrodo@umk.pl