Tradycyjne sposoby gospodarowania na obszarach wiejskich jako element ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Dolnej Wisły

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 65-79
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Geografii
pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
alicja.gonia@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Geografii
pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
jozefowicz@ukw.edu.pl