Urbanizacja obszarów wiejskich w świetle wybranych wskaźników poziomu i warunków życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 141-153
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Geografii
pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
jozefowicz@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Geografii
pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
alicja.gonia@ukw.edu.pl