Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 53
Strony: 51-62
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunków rozwoju wiejskiego zagospodarowania hotelowego w Polsce w latach 2012–2017. Przedmiotem badań są skategoryzowane hotele. Cel zrealizowano na podstawie analizy zmian wielkości i struktury bazy hotelowej, a w szczególności na podstawie analizy kartograficznej syntetycznego wskaźnika opartego na zmodyfikowanych wskaźnikach poziomu zagospodarowania turystycznego: Baretje’a-Deferta i gęstości bazy noclegowej. W badanym okresie hotele na obszarach wiejskich rozwijały się szybciej niż na obszarach zurbanizowanych. Rozwój ten dotyczył przede wszystkim obiektów luksusowych. Obszarami koncentracji wiejskiego zagospodarowania hotelowego są przede wszystkim tereny wiejskie największych obszarów metropolitalnych, jak również tradycyjne obszary wiejskie Wielkopolski, Warmii, Kaszub, Pogórza Karpackiego i doliny Pilicy. W badanym okresie wiejskie zagospodarowanie hotelowe rozwijało się przede wszystkim na południu, jak również na wschodzie Polski.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl