Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 185-196
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Architektury Krajobrazu
Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
dawid.soszyński@wp.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
barbara.sowinska@wp.pl