Wybrane aspekty oddziaływania dużego przedsiębiorstwa w rolniczym obszarze wiejskim na otoczenie lokalne. Przykład powiatu proszowickiego

Studia Obszarów Wiejskich (2009)
Tom 17 - Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
Strony: 33-46
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
magdalena.dej@uj.edu.pl