Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa małopolskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2010)
Tom 24 - Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 157-173
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
magdalena.dej@uj.edu.pl

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
jarek.dzialek@uj.edu.pl