Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 44 - Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi
Strony: 93-107
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule omówiono rolę i znaczenie zasobów lokalnych dla rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych zasobów lokalnych regionu, stanowiących kulturowe dziedzictwo materialne, społeczne i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem Kaszubszczyzny, a także możliwości ich wykorzystania w gospodarce i działalności społecznej wsi. W pierwszej części pracy ukazano zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe obszaru badawczego, zaś w drugiej specyfikę i bogactwo kulinarne regionu pomorskiego, produkty lokalne i tradycyjne. Atrakcyjność krajobrazu województwa pomorskiego jest duża, a to stanowi podstawę rozwoju osadnictwa i gospodarki turystycznej. Dobra jakość środowiska przyrodniczego i zrównoważone wykorzystanie jego zasobów jest podstawą trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Natężenie zabytkowej architektury wiejskiej, niespotykane nigdzie indziej w Europie, podkreśla unikalny charakter badanego obszaru i daje duże możliwości jego wykorzystania w kulturze i turystyce, wzmacniając tym samym jego potencjał. Lokalne i regionalne produkty żywnościowe cieszą się coraz większym uznaniem izainteresowaniem konsumentów, co przyczynia się do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej i lokalnej, a także rozwoju i promocji województwa pomorskiego.

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27
gabrielaczapiewska@poczta.onet.pl