Zmiany w zasobach i jakości kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Polski i wschodnich Niemiec

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 167-183
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w zasobach kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Polski i wschodnich Niemiec. Wskazano, że finansowanie UE może być jednym z czynników zmniejszających zdiagnozowane problemy demograficzne. Przedstawiono genezę badań nad kapitałem ludzkim jako jednym z najważniejszych zasobów ekonomicznych. W tym celu dokonano przeglądu teorii ekonomicznych z uwzględnieniem miejsca i roli kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu. Obszarem badań była Polska północna i zachodnia oraz wschodnie Niemcy. Do oceny jakości i ilości kapitału ludzkiego przyjęto elementy demograficzne (przyrost naturalny, migracje) oraz społeczne (współczynnik obciążenia ekonomicznego, bezrobocie). Przeprowadzone badania pozwoliły na wyłonienie na obszarach wiejskich obszarów wzrostu kapitału ludzkiego oraz potencjalnych obszarów problemowych.