Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 53
Strony: 95-108
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Jednym z narzędzi służących pozytywnym przemianom funkcjonalno-przestrzennym terenów wiejskich jest odnowa wsi. Działanie to charakteryzuje się kompleksowością w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności oraz rozwiązywania problemów i niedogodności związanych z życiem na wsi. Celem artykułu jest identyfikacja kierunków przemian funkcjonalno-przestrzennych obszarów wiejskich w kontekście wdrażania sołeckich planów odnowy wsi. Punkt wyjścia do badań stanowił przegląd zadań priorytetowych wskazanych do realizacji zawartych w ponad tysiącu planach uchwalonych w dwóch okresach badawczych (2007–2013 oraz 2014–2018). Dokonano analizy zmian w preferencjach związanych z wyborem zadań wskazanych do realizacji w ramach dziesięciu wydzielonych obszarów działań. Zadania te w analizowanym okresie nie uległy znaczącym zmianom. Za najpopularniejszy kierunek rozwoju miejscowości uznawany jest sport, turystyka i rekreacja. Dużą rolę odrywa także chęć rozwoju funkcji transportowej i komunikacyjnej. Najrzadziej miejscowości nastawiają się na rozwój ekonomiczny. Tendencja ta występuje zarówno w skali kraju, jak i w ujęciu regionalnym.

Uniwersytet Gdański
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
ul. Bażyńskiego 4a, 80-309 Gdańsk
klaudia.nowicka@ug.edu.pl