Agnieszka ŚWIGOST
Uniwersytet Jagielloński Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków agnieszka.swigost@doctoral.uj.edu.pl
Zmiana rozmiaru
Kontrast