Agnieszka SZCZEPAŃSKA
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15 aszczep@uwm.edu.pl