Barbara MAĆKIEWICZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań basic@amu.edu.pl