Czesław GUZIK
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7