Ewa KOWERZANOW-LUTO
Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15 e.kowerzanow@wp.pl