Jacek SOŁTYS
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej ul. Prawocheńskiego 15, 10–720 Olsztyn jacek.soltys@uwm.edu.pl, jacek.soltys@gmail.com