Jadwiga ANTOSZEK
Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-718 Lublin , al. Kraśnicka 2 CD