Jan RAJMAN
Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna w Krakowie